0918.133.619

Đèn thả K-TCF74 trắng

440.000

Ø400 x H250
Bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng