0918.133.619

Đèn thả hiện đại KTTK.66

2.824.000

Ø800 Bóng G9 x 12, 2.824.000đ
Ø900 Bóng G9 x 16, 3.565.000đ
Bảo hành: 12 tháng