0918.133.619

Đèn thả chùm nho TTK15/16

1.828.000

L1000 (Bóng G4x16) giá chưa bao gồm bóng

Bảo hành: 12 tháng