0918.133.619

Đèn thả bàn ăn K-TTK12BN4

2.671.000

Chóa xi hồng (xoay được)
L1400
Bóng E27 x 4 (chưa có bóng)
Bảo hành 12 tháng