0918.133.619

Đèn thả bàn ăn 8 hoa ngang KTTK.11-8

2.674.000

L900 x H800
Bóng E27 x 8 (giá chưa có bóng)
Bảo hành: 12 tháng