0918.133.619

Đèn thả 5 bóng thân đen KTTK23-5D

1.233.000

L700xH800 (E27x5) giá chưa bao gồm bóng

Chao trà hoặc khói

Bảo hành: 12 tháng