0918.133.619

dây đèn thả đui e27 ngoài trời chống nước

185.000

DÂY 5M 10 đuôi: 185.000 (chưa bao gồm bóng – có đầu nói dài)
DÂY 10M 20 đuôi: 290.000 (chưa bao gồm bóng – có đầu nói dài)
Dây đui trang trí thiết kế hoàn toàn bằng mạch kín (đúc kín nước 100%)
Dây có thể nối dài với đầu nối đi kèm.