0918.133.619

Thanh nhôm KT 2020A

Kích thước thanh nhôm KT 2020A: 28mm x 20mm

kích thước lọt lòng, khoét rãnh 20mm, sâu 20mm

1 cây nguyên dài 3m, đã bao gồm nắp chụp mika, phụ kiện đầu bịt, pass