0918.133.619

Thanh nhôm thả tròn D30

Kích thước : chiều dài x Ø30mm