0918.133.619

Đèn thả ngang 3 bóng KTTK.120

2.428.000 1.263.000

L900xH1200
Bóng G9 x 4 bóng (giá đã có bóng)
Bảo hành 12 tháng