0918.133.619

Đèn thả mạng nhện 8 bóng KTTK.07

605.000 294.000

bóng E27 x 8, giá chưa tính bóng