0918.133.619

Đèn thả hiện đại KTPL.14

5.714.000 3.028.000

Ø600 x H550
bóng E27 x 13 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng