0918.133.619

Đèn thả thủy tinh K-TT30/1

582.000

Ø200
Led dây ánh sáng vàng 3000k
Chóa thủy tinh
Bảo hành 12 tháng