0918.133.619

Đèn thả chóa thủy tinh KTT.25-1

772.000

Mẫu A Ø240 x H340 (E27 x 1) 772.000đ
Mẫu B Ø190 x H210 (E27 x 1) 594.000đ
Mẫu C Ø340 x H190 (E27 x 1) 921.000đ
giá chưa tính bóng
Bảo hành: 12 tháng