0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.33

1.635.000

Ø300xH300
(E27x1) chưa tính bóng
Thân trắng: 1.635.000đ
Thân xi vàng: 1.932.000đ