0918.133.619

Đèn thả thiết kế 3 bóng rọi KTTK.18-3

810.000

L1000
Bóng E27 x 3 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng