0918.133.619

Đèn thả thiết kế 10 bóng KTTK.01-10 đen

1.018.000

L1000xH800
(E27x10) giá chưa bao gồm bóng
Bảo hành: 12 tháng