0918.133.619

Đèn thả sắt hở lỗ phía trên TCF.03

193.000

Ø300xH350 giá bán: 193.000vnd

Ø400xH350 giá bán: 228.000vnd

(E27x1) chưa tính bóng