0918.133.619

Đèn thả pha lê ngang thân vàng KTPL.02

4.012.000

L900 x H320 E14x10 giá: 4.243.000vnd
L1100 x H320 E14x14 giá: 7.073.000vnd
Bảo hành 1 năm