0918.133.619

Đèn thả pha lê ngang KTTK.71

3.268.000

L700 (9 bóng G9) giá bán: 3.268.000vnd
L900 (12 bóng G9) giá bán: 3.565.000vnd
Đã bao gồm bóng
bảo hành 12 tháng