0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL8593T600

5.051.000

Ø600 x H500: 5.051.000
Ø800 x H500: 6.388.000
Bóng E14 x 10 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng