0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL88230D1800

Ø650 x H1800
Bóng E14 x 28 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng