0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL8088

23.375.000

Ø800 x H1000: 23.375.000vnd
Bóng E14 x 35 (chưa tính bóng)

Ø1000 x H1300
Bóng E14 x 45 (chưa tính bóng)

Ø1200 x H1600
Bóng E14 x 56 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng