0918.133.619

Đèn thả pha lê K-TPL0826

W500 x H1800
Bóng E14 x 20 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng