0918.133.619

Đèn thả ngang 3 bóng K-TTK120

1.328.000

L900xH1200
Bóng G9 x 4 bóng (giá đã có bóng)
Bảo hành 12 tháng