0918.133.619

Đèn thả hình học KTCF.19

89.000

đèn thả hình học dấu sao
đèn thả hình học tam giác
đèn thả hình học tròn
đèn thả hình học vuông
Ø250
(E27x1) chưa bao gồm bóng
bảo hành 12 tháng