0918.133.619

Đèn thả hiện đại KTTK.93 xi vàng

3.120.000

Ø850
Bóng E14 x 8 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng