0918.133.619

Đèn thả hera tròn chao trắng trong, trắng đục KTTK.HERA đen tròn 45

3.939.000

Ø900 (chao trắng trong và trắng đục)
Bóng G4 x 45 (có bóng)
Bảo hành: 12 tháng