0918.133.619

Đèn thả chóa cụp K-TCF012

141.000

Ø220: 141.000vnd
Ø260: 150.000vnd
Bóng E27 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng