0918.133.619

Đèn thả bàn ăn K-TTK87N3

2.515.000

L600 (chóa Ø150)
Bóng G9x3 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng