0918.133.619

Đèn thả 3 vòng vuông đổi 3 chế độ màu THD70293V

2.316.000

Ø300x500x700

đổi 3 màu ánh sáng

Bảo hành: 12 tháng