0918.133.619

Đèn tả bàn ăn 16 bóng KTTK.104-16

1.782.000

L900 x H100
Bóng G4 x 16 (giá đã có tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng