0918.133.619

Đèn chao thả K-TCF43B

550.000

Ø300 x H260
Bóng E27 x 1 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng