0918.133.619

Thanh nhôm KT 616

Kích thước thanh nhôm KT 610: 19,3x13mm

1 cây nguyên dài 3m, đã bao gồm nắp chụp mika, phụ kiện đầu bịt, pass