0918.133.619

Đèn tường thiết kế K-VT25/2

685.000

W140 x H680
E27 x 4 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng