0918.133.619

Đèn trang trí đầu giường KVDN.09

1.729.000

L300 x H370
Bóng E27x2 (chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng