0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.CD127

2.525.000

Ø660 x H270, bóng G4x24: 2.525.000đ
Ø660 x H270, bóng G4x36: 3.120.000đ
Bảo hành: 12 tháng