0918.133.619

Đèn thả hiện đại KTTK.18-5 xi vàng cao cấp

954.000

Ø800
Bóng E27 x 5 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành: 12 tháng