0918.133.619

Đèn thả bàn ăn KTCF.23-1

332.000

Mẫu A: Ø200
Mẫu B: Ø250
Mẫu C: Ø200
Bóng E27 x 1 (giá chưa tính bóng)
Bảo hành 12 tháng