0918.133.619

Thanh ray nam châm 1m

  • Chiều dài: 1m
  • Vỏ đen
  • Bảo hành: 24 tháng