0918.133.619

Thanh ray nam châm 2m

  • Chiều dài: 2m
  • Vỏ đen
  • Bảo hành: 24 tháng