0918.133.619

Thanh nhôm nổi KT 2020M

Kích thước thanh nhôm nổi KT 2020M: 20x20mm

1 cây nguyên dài 3m, đã bao gồm nắp chụp mika, phụ kiện đầu bịt 2 bên, pass