0918.133.619

Thanh nhôm KT 623

Kích thước thanh nhôm KT 623: 20mm x 20mm x 3m

1 cây nguyên dài 3m, đã bao gồm nắp chụp mika, phụ kiện đầu bịt, pass