0918.133.619

Thanh nhôm KT 506

Kích thước thanh nhôm KT 506: 14×8,5mm

1 cây nguyên dài 3m, đã bao gồm phụ kiện