0918.133.619

Thanh nhôm nổi KT 505

Kích thước : Lx17mmx12mm (1 cây dài 2m)