0918.133.619

Thanh nhôm nổi KT 3020M

Lx30mmx20mm (1 cây dài 3m)