0918.133.619

Thanh nhôm KT 3010M

Lx30mmx10mm (1 cây dài 3m)