0918.133.619

Đèn thả thiết kế KTTK.8012/15

4.000.000 1.990.000

Ø372 x H720
Bóng G4 x 15 (có bóng)
Bảo hành 12 tháng