0918.133.619

Quạt đèn cánh gỗ KQT.193

3.836.000

Ø1300xH500
Bảo hành 12 tháng