0918.133.619

Led silicon tròn D16

  • kích thước: đường kính 16mm
  • silicon dẻo, đặt, 1 cuộn nguyên 100m
  • luồn được led dây bản 8mm